SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Szkolenia dla profesjonalistów

Pracuję ze specjalistami różnych działów, handlowcami, menedżerami i właścicielami firm, którzy świadomie podchodzą do rozwoju zawodowego i chcąc sprawniej realizować swoje cele i zwiększać efektywność, szukają nowych narzędzi i umiejętności.

 

Posiadam praktyczne doświadczenie w obsłudze klienta, sprzedaży, zarządzaniu sprzedażą, budowaniu struktur sprzedaży oraz doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Rozumiem wyzwania zawodowe uczestników, bo też stawałam w ich obliczu. Pomagam zespołom wypracować praktyczne rozwiązania dostosowane do specyfiki ich działalności.

Projekty szkoleniowe odpowiadające na konkretne potrzeby i realizujące założone cele.

WIĘCEJ

Szkolenia


Szkolenia dla menedżerów

Menedżerom średniego i wyższego szczebla pomagam rozwijać umiejętność budowania zespołów, tworzenia optymalnego środowiska pracy oraz zdobywać wiedzę o zarządzaniu.


Szkolenia dla handlowców

Sprzedawcom i specjalistom obsługi klienta pomagam rozwijać niezbędne w  kontaktach z klientami umiejętności, doskonalić warsztat oraz zwiększać pewność siebie w codziennej pracy.


Pozostałe szkolenia

Proponuję również pracę w innych obszarach. Zarówno specjaliści, jak i menedżerowie znajdą tu szkolenia i warsztaty rozwijające różnorodne umiejętności i poszerzające wiedzę.

Aktywizacja i trening

Dzięki różnorodnym narzędziom Uczestnicy ćwiczą nowe umiejętności, zdobywają wiedzę i konfrontują się z własnymi postawami.

Indywidualne podejście

Szkolenia realizują konkretne cele Klienta i są poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych.  

Co mówią klienci

Рекомендую тренинги с Дагмарой. Мне очень понравилась подача материала, всё понятно, доступно. Примеры и упражнения касались нашей деятельности. Все вопросы были разобраны детально

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Дагмара заинтересовала всю группу, активно принимала участие во всех наших дискуссиях […]. От души благодарю Дагмару за ее труд, время и энтузиазм и очень сильно надеюсь, что удастся нам еще совместно потренироваться.

Zajęcia zostały przeprowadzone w formie warsztatu z zastosowaniem ćwiczeń praktycznych, dzięki czemu uczestnicy ocenili szkolenie jako przydatne w przyszłych negocjacjach z potencjalnym klientem.

Podczas prowadzonego szkolenia Pani Dagmara Tyc wykazała się bogatą wiedzą merytoryczną, którą przekazała w sposób profesjonalny i pełen pasji.

Wiedza została przekazana w sposób rzetelny i fachowy, poparta wieloma przykładami, dlatego szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników.

Do poczytania