SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW
+

LIFELONG LEARNING W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM

  Kiedy w szkole uczymy się o parzystokopytnych i uprawach sorgo w Afryce, a na studiach dokonujemy analizy konfrontatywnej czegoś tam, to jesteśmy w procesie kształcenia, zdobywając kolejne szczeble edukacji formalnej. Czasem ta edukacja koresponduje z późniejszą aktywnością zawodową bardziej, a czasem mniej lub nawet wcale, co podkreślają w dyskusjach przeciwnicy nauki o pantofelku. A kiedy wkroczymy już w etap pracy zarobkowej, chcąc nie chcąc, kontynuujemy proces uczenia

Read More