SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW
+

INFORMACJA ZWROTNA W PRACY MENEDŻERA

  Informacja zwrotna jest elementem naszej codziennej komunikacji i często nawet nie myślimy o tym, że jej udzielamy lub ją otrzymujemy. Jest jednak grupa ludzi, która powinna się nią posługiwać w pełni świadomie, a do grupy tej należą oczywiście menedżerowie. Dla menedżera jest to konkretna umiejętność i to taka, która często łączy kompetencje miękkie z twardymi.   Istnieje wiele modeli udzielania informacji zwrotnej i oczywiście można się

Read More
+

LIFELONG LEARNING W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM (ciąg dalszy)

  Niedawno pisałam, że pracodawca ma kluczowy wpływ na to, w jakim kierunku i jak intensywnie będą się rozwijać zawodowo osoby u niego zatrudnione. Dziś dodam, że ma ten wpływ czy go chce, czy nie. Miejsce pracy osadzone jest bowiem w określonym środowisku, które zawsze jest „jakieś” i może pobudzać lub hamować rozwój pracowników. No tak jest ten świat skonstruowany, że jak już na nim

Read More
+

LIFELONG LEARNING W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM

  Kiedy w szkole uczymy się o parzystokopytnych i uprawach sorgo w Afryce, a na studiach dokonujemy analizy konfrontatywnej czegoś tam, to jesteśmy w procesie kształcenia, zdobywając kolejne szczeble edukacji formalnej. Czasem ta edukacja koresponduje z późniejszą aktywnością zawodową bardziej, a czasem mniej lub nawet wcale, co podkreślają w dyskusjach przeciwnicy nauki o pantofelku. A kiedy wkroczymy już w etap pracy zarobkowej, chcąc nie chcąc, kontynuujemy proces uczenia

Read More
+

ZDENERWOWANY KLIENT. O ROLI SŁUCHANIA W PRACY Z LUDŹMI cz. III

  O tym dlaczego słuchanie jest ważną częścią komunikacji i  jak okazać rozmówcy, że go słuchamy i słyszymy, pisałam w poprzednich postach. Gdyby ktoś oczekiwał ode mnie bardzo skrótowego podsumowania tych treści, powiedziałabym tak: udziel pełnej uwagi rozmówcy i temu, co mówi, a potem okaż mu, że go słuchałaś/słuchałeś. Tym razem napiszę o przykładowej sytuacji w obsłudze klienta, w której uważne i aktywne słuchanie pełni niebagatelną rolę,

Read More
+

SŁYSZĘ CIĘ. O ROLI SŁUCHANIA W PRACY Z LUDŹMI cz. II

  W słuchaniu kluczowa jest pełna koncentracja na rozmówcy oraz na tym, co chce nam przekazać i tego dotyczył poprzedni wpis. Tym razem kilka słów o komunikowaniu drugiemu człowiekowi, że go słuchamy i słyszymy. Prawdziwe, aktywne słuchanie, będące częścią komunikacji co najmniej dwóch osób, nie jest bowiem jedynie biernym odbiorem tego, co do nas dociera, ale obejmuje również naszą reakcję na komunikat, który został do nas skierowany.

Read More
+

SŁUCHASZ CZY SŁYSZYSZ? O ROLI SŁUCHANIA W PRACY Z LUDŹMI cz. I

  Usłyszeć człowieka… Uczymy się mówić już jako małe dzieci, a potem przez całe życie tę umiejętność doskonalimy. Ćwiczymy się w opowiadaniu, argumentacji, budowaniu różnych przydatnych komunikatów, wystąpieniach publicznych i… mówimy, mówimy, mówimy. W języku własnym, w językach obcych. Niektórzy nawet zostają mistrzami retoryki. Ale jest jeszcze inny aspekt komunikacji, w którym z całą pewnością też warto dążyć do mistrzostwa, a mianowicie słuchanie. W branży

Read More