SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Kompetencje menedżera

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów zarządzających zespołami: kierowników działów, dyrektorów, właścicieli firm.

 

Przykładowe zagadnienia:

– Delegowania zadań i odpowiedzialności.
– Przekazywanie informacji zwrotnych pracownikom.
– Rozmowy rozwojowe oparte na technikach coachingowych.
– Rozmowy: planująca, monitorująca i podsumowująca.
– Zaangażowanie a motywacja.
– Wybrane teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie.
– Motywacja własna podstawą do motywowania innych.
– Zrozumienie osobistych motywatorów.
– Dbałość o automotywację.
– Niespójne zachowania menedżera a demotywowanie podwładnych.
– Motywowanie pozapłacowe.
– Rozpoznawanie potrzeb pracowników jako klucz do motywowania.
– Wpływ otwartej komunikacji na postawę zaangażowania pracownika.
– Czym jest charyzma i jak nad nią pracować.
– Budowanie autorytetu menedżera.
– Jak komunikuje się menedżer.
– Pytania w pracy menedżera.
– Komunikacja w zespole.
– Zakłócenia i bariery komunikacyjne.
– Komunikowanie i odczytywanie intencji.
– Źródła sytuacji konfliktowych.
– Konflikt: sygnały i dynamika.
– Przeciwdziałanie budowaniu „podziemia” w zespole.
– Konstruktywna komunikacja w sytuacji konfliktu.
– Asertywność i budowanie asertywnej postawy.
– Zarządzanie działaniami w czasie.

Ostateczny program i cele szkoleniowe są uzgadniane po konsultacjach z klientem i określeniu potrzeb szkoleniowych.

 

Metody pracy:
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem metod: ćwiczenia w parach i grupach, studium przypadku, dyskusja moderowana, mini-wykłady.

 

Zapraszam do niezobowiązujących i bezpłatnych konsultacji!