SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Skuteczny lider zespołu

(przykładowy program szkolenia)

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i zarządzających firmami z sektora MŚP (b2b); kierowników działów sprzedaży, dyrektorów handlowych.

Cele szkolenia:
– zdobycie wiedzy na temat narzędzi komunikacji;
– zdobycie umiejętności efektywnego komunikowania się z podwładnymi;
– uświadomienie sobie roli menedżera w budowaniu motywacji podwładnych.

Program szkolenia:
– lider a menedżer;
– zarządzanie sytuacyjne wg. K. Blancharda (cztery style kierowania; etapy rozwoju pracownika a style kierowania);
– czym jest motywacja i motywowanie?
– siła motywacyjna komunikatów;
– rozmowy dyscyplinujące;
– zarządzanie zorientowane na rezultat;
– planowanie pracy i określenie rezultatów;
– cykl komunikacji w zarządzaniu zorientowanym na rezultat: rozmowa planująca, monitorująca i podsumowująca;
– zarządzanie strumieniem zadań.

Metody nauki:
Szkolenia prowadzone są w oparciu o cykl Kolba, w sposób warsztatowy z wykorzystaniem następujących metod: scenki rodzajowe, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach, dyskusja moderowana, mini-wykłady.

Czas trwania szkolenia: 16 h szkoleniowych

Zamów szkolenie już dziś!
Jesteś zainteresowany szkoleniem o podobnej tematyce? Zadzwoń lub napisz!