SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Perswazja i przeciwdziałanie manipulacji

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla handlowców, specjalistów ds. zakupów, menedżerów i każdej osoby zainteresowanej tematyką perswazji i przeciwdziałania manipulacji.

 

Przykładowe zagadnienia:

– Perswazja a manipulacja.
– Wywieranie wpływu a kwestie etyczne.
– Komunikacyjny model perswazji.
– Czynniki determinujące skuteczność perswazji (cechy nadawcy, przekazu, kanału i odbiorcy).
– Budowanie przekazu perswazyjnego.
– Centralny i peryferyjny tor perswazji.
– Argumentacja logiczna i emocjonalna a trwałość zmiany postawy.
– Reguły wpływu społecznego i ich wpływ na codzienne decyzje.
– Zachowania manipulacyjne – sposoby rozpoznawania i przeciwstawiania się.

Ostateczny program i cele szkoleniowe są uzgadniane po konsultacjach z klientem i określeniu potrzeb szkoleniowych.

 

Metody pracy:
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem metod: ćwiczenia w parach i grupach, studium przypadku, dyskusja moderowana, mini-wykłady.

 

Zapraszam do niezobowiązujących i bezpłatnych konsultacji!