SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Administratorem Państwa danych osobowych jest Darogado Dagmara Tyc, ul. Keplera 22/9, 41-818 Zabrze, NIP 6482534038.

 

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem korzystając z następujących adresów:
– kontakt@darogado.pl
– ul. Keplera 22/9, 41-818 Zabrze

 

Dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji ustalonych celów:
– odpowiedzi na Państwa pytania, przygotowania niezbędnych do realizacji usług dokumentów oraz kontakt w sprawach związanych z ich realizacją – przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
– wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych  – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe;
– udziału w szkoleniach i innych wydarzeniach – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą;
– ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń – przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych wymaganych do zgłoszenia na szkolenie lub wydarzenie lub w związku z realizacją usług uniemożliwia ich realizację.

 

Administrator może przekazać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:
– organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
– podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji umów,
– podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, np. płatnicze (np. banki), doradcze, usługi prawne, księgowe i in.

 

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu ich zebrania i przetwarzania oraz od przepisów prawa i pozyskanych zgód. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do jej odwołania.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych mają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Stosujemy niezbędne środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby trzecie.