SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Asertywna komunikacja

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla każdej osoby zainteresowanej usprawnieniem komunikacji z innymi ludźmi.

 

Przykładowe zagadnienia:

– Czym jest komunikacja – wprowadzenie.
– Komunikacja jako narzędzie pracy.
– Narzędzia efektywnego porozumiewania się.
– Zarządzanie słowem, czyli czego nie mówić, żeby nie tworzyć trudnych sytuacji.
– Eliminowanie zakłóceń i barier komunikacyjnych.
– Udzielanie informacji i wyjaśnień: fakty a opinie i interpretacje.
– Asertywność – czym jest, a czym nie jest; rozprawienie z mitami.
– Postawy: asertywna, uległa, agresywna.
– Komunikat typu „ja” a komunikat typu „ty”.
– Zachowania asertywne: stawianie granic, asertywna odmowa.
– Demaskowanie aluzji.
– Przyjmowanie krytyki – wyciąganie wartości z krytyki bez poczucia krzywdy.
– Reakcja na nieuzasadnioną krytykę.
– Zamiana oceny na opinię.
– Asertywna i konstruktywna informacja zwrotna.
– Komunikowanie i odczytywanie intencji.

Ostateczny program i cele szkoleniowe są uzgadniane po konsultacjach z klientem i określeniu potrzeb szkoleniowych.

 

Metody pracy:
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem metod: ćwiczenia w parach i grupach, studium przypadku, dyskusja moderowana, mini-wykłady.

 

Zapraszam do niezobowiązujących i bezpłatnych konsultacji!