SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Ergonomia pracy w biurze

(przykładowy program szkolenia)

Dla kogo?
Szkolenie dedykowane dla pracowników biurowych, osób odpowiedzialnych za ocenę zagrożeń na stanowiskach pracy, inspektorów BHP oraz innych osób, które odpowiadają za kształtowanie komfortowych i ergonomicznych stanowisk pracy.

Cele szkolenia:
– poznanie, czym jest ergonomia i w jaki sposób wiedza o tej nauce może wpłynąć na komfort pracy i prawidłową postawę ciała;
– uświadomienie sobie własnej roli w kształtowaniu ergonomicznych warunków pracy;
– zdobycie wiedzy na temat najczęściej popełnianych grzechów w kształtowaniu świadomości ergonomicznej oraz poprawnej postawy;
– zdobycie wiedzy na temat profilatyki w utrzymywaniu poprawnej postawy w ciągu dnia oraz zasad ergonomii pracy.
Program szkolenia:
– wprowadzenie do ergonomii – czym jest ergonomia;
– środowisko pracy;
– postawa siedząca a stojąca – wady i zalety;
– najczęściej odczuwalne dolegliwości – źródła zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego i możliwości ich redukowania;
– najczęściej popełniane błędy – schorzenia związane z pracą – rodzaje, objawy i konsekwencje;
– ryzyko ergonomiczne i czynniki ryzyka;
– profilaktyka;
– ćwiczenia praktyczne – ergonomiczna ocena stanowisk pracy.
Metody nauki:
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem metod: mini – wykład lub warsztat, w zależności od potrzeb; pokaz i nauka ćwiczeń, scenki filmowe.

Czas trwania szkolenia: 6 h szkoleniowych

Zamów szkolenie już dziś!
Jesteś zainteresowany szkoleniem o podobnej tematyce? Zadzwoń lub napisz!