SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Fundamenty procesu sprzedaży

(przykładowy program szkolenia)

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów handlowych, działów sprzedaży i wszystkich osób związanych ze sprzedażą towarów lub usług.

Cele główne:
– zdobycie przez uczestników wiedzy na temat procesu sprzedaży;
– nabycie umiejętności prowadzenia kolejnych etapów sprzedaży, w tym odkrycia rzeczywistych potrzeb klienta, zaprezentowania oferty przygotowanej w oparciu o potrzeby klienta, radzenia sobie z zastrzeżeniami klienta, rozpoznania sygnałów gotowości do zakupu i zamknięcia transakcji;
– uświadomienie sobie jakie jest znaczenie każdego z etapów sprzedaży, jak istotne jest rzetelne zbadanie potrzeb klienta i zaoferowanie mu tego, czego faktycznie potrzebuje.

Program szkolenia:
– przygotowanie się handlowca;
– wzbudzenie zainteresowania klienta przy pierwszym kontakcie;
– rozpoczęcie procesu sprzedaży;
– badanie potrzeb klienta;
– zalety oferty a korzyści dla klienta;
– prezentacja oferty odpowiadająca na potrzeby klienta
– radzenie sobie z obiekcjami klientów;
– rozpoznawanie i reagowanie na sygnały gotowości do sprzedaży.

Metody nauki:
szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem następujących metod: scenki rodzajowe, ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach, studium przypadku; dyskusja moderowana, mini-wykłady.

Czas trwania szkolenia: 8h

Już dziś zamów szkolenie!
Jesteś zainteresowany innym szkoleniem o podobnej tematyce? Zadzwoń lub napisz!