SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Skuteczna sprzedaż

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów handlowych, działów sprzedaży i wszystkich osób związanych ze sprzedażą towarów lub usług.

 

Przykładowe zagadnienia:
– Przygotowanie do procesu sprzedaży.
– Etapy procesu sprzedaży.
– Badanie vs. budowanie potrzeb klienta.
– Jak pytać, żeby sprzedawać.
– Prezentacja rozwiązań i edukowanie klienta.
– Wartość w oczach klienta.
– Jak zaangażować klienta w proces sprzedaży.
– Czego może obawiać się klient i jak odpowiadać na jego obawy.
– Fakty i mity o zamykaniu sprzedaży.
– Zwiększanie wielkości transakcji: up-selling i cross-selling.
– Budowanie doświadczenia klienta – triada satysfakcji.
– Rodzaje potrzeb klienta.
– Rozum kontra emocje – podejmowanie decyzji zakupowych.
– Własne przekonania sprzedawcy i odpowiednie nastawienie do sprzedaży.
– Prezentacja ceny – kiedy i jak.
– Budowanie krótkich działań sprzedażowych.
– Długie cykle sprzedażowe.
– Obsługa potransakcyjna.
– Autoprezentacja sprzedawcy.
– Przygotowanie do wizyty handlowej – cele, plan wizyty.
– Etykieta biznesowa w sprzedaży.

 

Ostateczny program i cele szkoleniowe są uzgadniane po konsultacjach z klientem i określeniu potrzeb szkoleniowych.

 

Metody pracy:
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem metod: ćwiczenia w parach i grupach, studium przypadku, dyskusja moderowana, mini-wykłady.

 

Zapraszam do niezobowiązujących i bezpłatnych konsultacji!