SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Przygotowanie do targów branżowych

Dla kogo?

Trening przeznaczony jest dla zespołów przygotowujących się do obsługi firmowego stoiska podczas targów branżowych.

 

Udział firmy w targach branżowych jest zawsze dużą inwestycją, a od zespołu obsługującego stoisko firmowe w znacznej mierze zależy, czy założone cele zostaną osiągnięte. Przeprowadzony przed targami trening pozwala zespołowi przygotować się do efektywnej pracy podczas spotkań z kontrahentami na stoisku.

 

Przebieg treningu:

Pre-work (przygotowanie przed treningiem):
Na podstawie dostarczonych wytycznych każdy z uczestników przygotowuje się do udziału w treningu.

 

Trening:
– Opracowanie celów.
– Przygotowanie do rozmów.
– Symulacje rozmów z kontrahentami o różnych profilach wraz z omówieniem informacji zwrotnej.

 

Symulacje mogą być prowadzone w językach: polskim, angielskim, rosyjskim.

 

Post-work:
Przygotowanie list kontrolnych dla rozmów z kontrahentami (formularzy do wykorzystania na targach).

 

Zapraszam do niezobowiązujących i bezpłatnych konsultacji!