SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Zarządzanie sprzedażą w firmach sektora MŚP (b2b)

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów zarządzających działem sprzedaży firm sektora MŚP: kierowników działów, dyrektorów, właścicieli firm.

 

Przykładowe zagadnienia:
– Segmentacja rynku: kryteria, zakres szczegółowości, segmentacja a priori i a posteriori.
– Budowanie wysiłku sprzedażowego w oparciu o segmenty.
– Ustalanie oferty i strategie tworzenia wartości dla poszczególnych segmentów.
– Tworzenie długofalowych planów współpracy.
– Formy organizacji działu sprzedaży. Struktura organizacyjna.
– Czynniki specjalizacji personelu sprzedaży.
– Organizacja i koordynowanie wysiłku sprzedażowego zespołu.
– Analiza danych w pracy menedżera sprzedaży.
– Kluczowe wskaźniki efektywności.
– Identyfikacja, ocena i analiza bieżącej sytuacji (zasoby, rynek, konkurencja).

Ostateczny program i cele szkoleniowe są uzgadniane po konsultacjach z klientem i określeniu potrzeb szkoleniowych.

 

Metody pracy:
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem metod: ćwiczenia w parach i grupach, studium przypadku, dyskusja moderowana, mini-wykłady.

 

Zapraszam do niezobowiązujących i bezpłatnych konsultacji!