SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW
515596052

DAROGADO – dlaczego warto?

Prowadzę szkolenia dla menedżerów, handlowców, specjalistów. Jestem doświadczonym praktykiem i trenerem pasjonującym się szkoleniami. Pomagam wypracować praktyczne rozwiązania dostosowane do branży i specyfiki działania Klienta.

W pracy z klientami zakładam realizację celów szkoleniowych na trzech płaszczyznach: nabycia, pogłębienia i poszerzenia wiedzy, zdobycia i utrwalenia umiejętności oraz zmiany świadomości i postawy względem danego zagadnienia.

Rzetelna wiedza

Szkolenia opierają się na aktualnej wiedzy, czerpanej z rzetelnych źródeł i wykorzystują zweryfikowane naukowo metody.

Indywidualne podejście

Szkolenia realizują konkretne cele Klienta, poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych.

Aktywizacja i trening

Dzięki różnorodnym narzędziom Uczestnicy ćwiczą nowe umiejętności, zdobywają wiedzę i konfrontują się z własnymi postawami.

Szkolenia w Polsce i Europie

Szkolenia prowadzone są na terenie Polski i Europy, w wybranym przez Klienta miejscu.